کشف ویژگی عجیب گرانش توسط محققان/ جاذبه می‌تواند نور تولید کند!

محققان کشف کرده‌اند که در شرایط عجیب و غریب جهان اولیه، ممکن است امواج گرانش فضا-زمان را چنان تکان داده باشند که به طور خود به خود تشعشع ایجاد کنند.

کشف ویژگی عجیب گرانش توسط محققان/ جاذبه می‌تواند نور تولید کند!

به گزارش گروه علم و پیشرفت نخستین کنگره ملی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی به نقل از اسپیس، در جهان اولیه رویداد تورم کیهانی یا انبساط رخ داده است. در طول تورم، کیهان ما به نسبت های شگرفی متورم و چندین مرتبه بزرگتر از قبل شد. در پایان تورم امواج گرانشی در سراسر کیهان به جلو و عقب فرو می رفتند. به طور معمول امواج گرانشی بسیار ضعیف هستند و ما باید آشکارسازهایی بسازیم که قادر به اندازه‌گیری فواصل کمتر از عرض یک هسته اتم باشند تا امواج گرانشی عبوری از زمین را پیدا کنیم. اما محققان اشاره کرده اند که این امواج گرانشی در جهان اولیه،  بسیار قوی شده بودند و حتی ممکن است الگوهای موج ایستاده را ایجاد کرده باشند؛ که در آن امواج گرانشی حرکت نمی‌کردند و ساکن بودند. مکان هایی که امواج در آن قوی ترین هستند، مقدار استثنایی انرژی گرانشی را نشان می دهند. محققان دریافتند که این می تواند پیامدهای عمده ای برای میدان الکترومغناطیسی موجود در جهان اولیه در آن زمان داشته باشد. مناطق گرانش شدید ممکن است میدان الکترومغناطیسی را به اندازه کافی برانگیخته باشند که مقداری از انرژی آن را به شکل تابش آزاد و نور ایجاد کند. این اتفاق پدیده کاملاً جدید، تولید نور از گرانش را ایجاد می کند. هیچ موقعیتی در جهان امروزی وجود ندارد که بتواند این فرآیند را امکان پذیر کند، اما محققان نشان داده اند که جهان اولیه مکانی بسیار عجیب تر از آنچه که ما تصور می کردیم بود. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید