پویش عروسک های قهرمان در بندرعباس

پویش عروسک های قهرمان در پارک ساحلی غدیر بندرعباس آغاز شد. این پویش برای جمع آوری عروسک از سوی کودکان برای ارسال به همراه دیگر کمک ها به فرزندان مظلوم فلسطین است.

پویش عروسک های قهرمان در بندرعباس

دیدگاهتان را بنویسید