وضعیت هوای بیرجند و حاجی آباد قابل قبول است

براساس سامانه پایش کیفی هوای کشور وضعیت هوای بیرجند و حاجی آباد خراسان‌جنوبی قابل قبول است.

وضعیت هوای بیرجند و حاجی آباد قابل قبول است

به گزارش نخستین کنگره ملی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی از بیرجند، براساس سامانه پایش کیفی هوای کشور وضعیت هوای بیرجند و حاجی آباد خراسان جنوبی قابل قبول است. هم اکنون شاخص کیفی هوا در بیرجند ۶۹ و حاجی آباد ۶۶ است. همچنین شاخص کیفی هوای نهبندان ۲۸ و سرایان ۴۳ است که در وضعیت پاک قرار دارد. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید