هوای زیرکوه در وضعیت خطرناک قرار گرفت

شاخص کیفی هوای هم اکنون در وضعیت خطرناک قرار دارد.

هوای زیرکوه در وضعیت خطرناک قرار گرفت

به گزارش نخستین کنگره ملی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی از بیرجند، براساس مرکز پایش هوای کشور هم اکنون شاخص کیفی هوا در شهرستان زیرکوه در وضعیت خطرناک قرار دارد. شاخاص کیفی هوا در زیرکوه هم اکنون ۴۲۸ است. همچنین هوای شهر سرایان با شاخص ۶۱، بیرجند، ۷۷ و نهبندان با ۷۹ در وضعیت قابل قبول قرار دارد. پایان پیام/

دیدگاهتان را بنویسید