نشان «خورشید تابان» امپراطور ژاپن به معصومه ابتکار اعطا شد

نشان "خورشید تابان" امپراطور ژاپن به معصومه ابتکار اعطا شد.

نشان «خورشید تابان» امپراطور ژاپن به معصومه ابتکار اعطا شد

به گزارش خبرآنلاین، طی مراسمی در سفارت ژاپن در تهران، سفیر تسو کادا تاماکی، نشان امپراطور ژاپن را به خاطر اقدامات موثر معصومه ابتکار در عرصه بین المللی و تقویت روابط دوستی بین دو کشور اهدا کرد.

وی طی سخنانی گفت: عالیجناب امپراطور این نشان را برای قدردانی از نقش شما در تقویت روابط دوستی بین دو کشور اعطا کرده اند؛ شما نقش عمده‌ در تقویت روابط دوجانبه زمان تصدی پست‌ رئیس سازمان محیط زیست و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده داشته اید و من برای این دستاوردها صمیمانه تشکر می کنم

معصومه ابتکار هم در سخنانی گفت: پذیرش “نشان خورشید تابان” برای من افتخاری بزرگ است. از امپراطور ژاپن و همه کسانی که در این زمینه موثر بوده اند و سفارت ژاپن تشکر می کنم

دستاوردها نتیجه کار جمعی و صبر و استقامت در برابر چالش‌ها بوده

امروز بیش از هر زمانی روابط دوجانبه بین کشورها با هدف مقابله با دو تهدید حیاتی علیه کره مسکون بشر ضرورت دارد؛ جنگ و تخریب زیست بوم. صلح جهانی با جنایات اسراییل تهدید می شود.

۴٧۴٧

دیدگاهتان را بنویسید