معاون حقوقی دولت: کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نمی شوم /شورای سران سه قوه می‌توانند در انتخابات شرکت کنند

معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: ماده ۳۷ قانون انتخابات تصریح دارد کسانی که مستقیم در نظارت و اجرا نقش دارند، نمی توانند نامزد شوند و چون سران قوا مستقیم در نظارت و اجرا نقش ندارند، می توانند نامزد انتخابات شوند.

معاون حقوقی دولت: کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نمی شوم /شورای سران سه قوه می‌توانند در انتخابات شرکت کنند

به گزارش نخستین کنگره ملی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی، محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور، در پایان هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قصد حضور در انتخابات ندارم.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که روسای قوا عضو شورای سران می توانند نامزد انتخابات شوند، گفت: ماده ۳۷ قانون انتخابات تصریح دارد کسانی که مستقیم در نظارت و اجرا نقش دارند، نمی توانند نامزد شوند و چون سران قوا مستقیم در نظارت و اجرا نقش ندارند، می توانند نامزد انتخابات شوند.

وی افزود: این نظر شورای نگهبان هم هست. حداکثر نقش این سه نفر دارند، جایگزین رئیس جمهور برای اجرای انتخابات در ۵۰ روز است. همانطور که رئیس جمهور می‌تواند برای دور دوم ثبت نام کند، شورای سران هم می‌توانند در انتخابات طبق قانون و نظر شورای نگهبان شرکت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید