قلعه «سردار اسعد بختياری» در جونَقان

علیقلی خان سردار اسعد در زمانی كه زمامداری ایل بختیاری را بر عهده داشت، این قلعه را در دو طبقه با خشت و نمای آجر ، ملات گچ و خاك و هنرهای حجاری گچبری، آیینه كاری و نقاشی احداث كرد.

قلعه «سردار اسعد بختياری» در جونَقان

دیدگاهتان را بنویسید