فیلم | بازدید سفیر،‌ سخنگوی وزارت خارجه و گروه رسانه‌ای تاجیکستان از خبرگزاری فارس

فیلم | بازدید سفیر،‌ سخنگوی وزارت خارجه و گروه رسانه‌ای تاجیکستان از خبرگزاری فارس

فیلم | بازدید سفیر،‌ سخنگوی وزارت خارجه و گروه رسانه‌ای تاجیکستان از خبرگزاری فارس

دیدگاهتان را بنویسید