فیلم| احدیان:پیش ثبت نام بهانه جبهه اصلاحات برای مشارکت است / عطریانفر: بر پایه سرعتی که در پیش ثبت نام بود دچار ابهام شدیم

فیلم| احدیان:پیش ثبت نام بهانه جبهه اصلاحات برای مشارکت است / عطریانفر: بر پایه سرعتی که در پیش ثبت نام بود دچار ابهام شدیم

فیلم| احدیان:پیش ثبت نام بهانه جبهه اصلاحات برای مشارکت است / عطریانفر: بر پایه سرعتی که در پیش ثبت نام بود دچار ابهام شدیم

دیدگاهتان را بنویسید