شفاف‌سازی کارانه پزشکان در مشهد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از ایجاد ۲ سامانه سپید و سامانه بررسی درخواست کارانه، به منظور شفاف‌سازی نحوه پرداخت کارانه پزشکان خبر داد.

شفاف‌سازی کارانه پزشکان در مشهد

به گزارش نخستین کنگره ملی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی از مشهد، شاپور بدیعی اظهار کرد: با ۲ سامانه سپید و سامانه بررسی درخواست کارانه، در نرم‌افزاری که به این منظور طراحی شده، همکاران پزشک در جریان تمام موارد مورد بررسی در موضوع کارانه قرار می‌گیرند. هدف از راه‌اندازی این سامانه در واقع ایجاد شفافیت در کارنامه مالی پزشکان است. وی افزود: در سامانه‌ای تحت عنوان سامانه سپید، میز کار پزشک طراحی شده و در واقع پزشک می‌تواند عملکرد خود را در این سامانه بررسی کند. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه عدم شفافیت و سوء تفاهماتی که در خصوص کارانه پرداختی پزشکان بود، با ایجاد این سامانه تا حدود زیادی برطرف خواهد شد، گفت: این سامانه با تلاش همکاران در طول یک سال گذشته آماده شده و هنوز ممکن است نواقصی داشته باشد؛ لذا منتظر پیشنهادات و انتقادات همکاران پزشک هستیم تا مشکلات مرتفع شود. پایان پیام/ 

دیدگاهتان را بنویسید