بصیرت نیاز همه دوران هاست

آنچه امروز با عنوان جهاد تبیین به عنوان لازمه مقابله با جنگ نرم دشمنان از آن یاد می شود، بخش مهمی از روش امام خمینی (ره) و نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی در طول 44 سال پس از انقلاب بوده است.

بصیرت نیاز همه دوران هاست

به گزارش نخستین کنگره ملی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی از بندرعباس، مهدی خسروی فعال رسانه ای در هرمزگان در یادداشتی ذیل عنوان «بصیرت نیاز همه دوران ها است» آورده است: بصیرت در حقیقت معنای افضلی از هوشمندی و فرصت شناسی در اتخاذ روش و عمل مناسب در مواجهه با رخدادهای گوناگون است و اگر آن رخدادها از حیث مسائل پیچیده سیاسی روز باشد، اهمیت هرچه بیشتری می یابد و اگر چه در گذار زمان، این ویژگی و صفت در وجود خواص رخ می نموده اما بواسطه وقوع تحولات عمیق سیاسی و اجتماعی و روشنگری های گوناگون در عصر حاضر، گاه این مقوله در وجود عموم جامعه، نمود هرچه بیشتری یافته است و خواص از بروز شایسته خویش در برخی از عرصه ها جا مانده اند. یکی از ویژگی های عام بصیرت، بروز دانایی و تحلیل خویش در زمان مناسب و در مکان مناسب است و چه بسا اگر با وجود آگاهی و دانایی، در زمان مناسبی این موضوعات برونداد نداشته باشد، دیگر فایده ای به حال فرد و جامعه نداشته و زمان آن می گذرد. در تحولات مختلف پس از وقوع انقلاب اسلامی، بواسطه اهمیت جایگاه مردم در نزد امام راحل و نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی و نقش ممتاز مردم در مبانی فکری این دو شخصیت کلیدی و محوری انقلاب، موضوعات مختلف از سوی امامین انقلاب برای مردم بیان و تحلیل می شد و نقش تبیینی آنان همواره روشنگر راه جامعه در مسائل مختلف بود. آنچه امروز با عنوان جهاد تبیین به عنوان لازمه مقابله با جنگ نرم دشمنان از آن یاد می شود، بخش مهمی از روش امام خمینی (ره) و نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی در طول 44 سال پس از انقلاب بوده و در حقیقت منظومه فکری امام راحل و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر این امر استوار بوده که مسائل را به درستی برای مردم بیان و از نقش همراهی و همگرایی عمومی در جامعه برای پیشبرد مسائل و یا غلبه بر توطئه ها بهره گرفته می شده است. لذا با وجود این نقش در ابعاد مختلف فکری عالی ترین جایگاههای این نظام، مردم به عنوان عموم جامعه در طول این 40 و اندی سال بسیار درخشان تر و ممتاز تر از مسؤولین خویش عمل کرده و در بزنگاههای حساس با درک درست و عمیق از مسائل به میدان آمده و نقش خود را به خوبی ایفا کرده اند. یکی از این مقاطع را می توان رخدادهای پس از انتخابات 88 نام برد که دشمن با کلید واژه تقلب در انتخابات، بدنبال مسموم سازی فضای فکری مردم بود تا بتواند راهبرد خود که همانا ایجاد بلوا، آشوب و اختلاف در کشور در سطوح مختلف بود را تزریق و نظام را در موضع ضعف قرار داده و حضور بی سابقه و پرشور مردم در انتخابات را که محوری برای یک جشن بزرگ سیاسی بود، به کانونی برای درگیری و تنش و تلخ کامی بدل سازد. این شیوه و شگرد کم و بیش در دیگر راهبردهای مزورانه دشمن در طول این سال ها نیز تکرار شده و نمونه های دیگری را نیز می توان برای آن برشمرد. با این حال در میدان امتحانات گوناگون، عنصر بصیرت در وجود آدمی است که می تواند راهگشا بوده و او را از گزند فتنه ها در امان بدارد و ما در فتنه 88 به خوبی شاهد بروز بصیرت درخشان از سوی مردم و عموم جامعه در شناخت راهبرد دشمن و دسیسه های او و در عین حال خموشی و بی اثری سیاستمدارانی بودیم که مردم از آنها انتظار واکنشی مشخص و روشن داشتند. سیاست مدارانی که در بزنگاههای حساس، واکنشی شایسته از خویش بروز ندهند، عملا کاربردی در سایر شئون سیاست نیز ندارند و باید به روش و منش آنان در دیگر بخش ها نیز که می بایست متأثر از بصیرت و پای بندی به انقلاب و نظام باشد، شک کرد. گاه سکوت خواص در جامعه به تشدید فتنه و تنش منجر می شود و بسیاری از عناصر یک جامعه در دو راهی دشمن ساز گرفتار می مانند و مسؤولیت آن با سیاست مدارانی است که سال ها بر سفره انقلاب و نظام نشسته اند اما در بحران ها بجای موضع گیری شفاف و روشن، بدنبال سکوت برای گذران این شرایط هستند. معیار همیشگی فتنه ها بصیرت است و بروز آن نیاز همه دوران هاست. پایان پیام/  

دیدگاهتان را بنویسید