فیلم و صوت های کنگره
1397/07/24

پیرو سوال های مکرر در مورد چگونگی دریافت فیلم ها و صوت سخنرانی های کنگره ;
کلیه فیلم ها و صوت ها بزودی (حداکثر تا پایان مهر) برای دانلود با حجم و کیفیت های متنوع بر روی سایت کنگره قرار خواهد گرفت.

 

با تشکر

واحد رسانه ای دبیرخانه کنگره ملی و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی موثر بر دیابت