بیانیه پایانی
1397/07/20

congress

congress

باسمه تعالی

بیانیه پایانی نخستین کنگره ملی و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راه کارهای طب ایرانی موثر بر دیابت

به یاری خداوند متعال و استعانت از هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت،همایش ملی گیاهان دارویی و راه کارهای طب ایرانی موثر بر دیابت از 17 الی19 مهر ماه سال97 در محل فن بازار بین المللی محصولات گیاهی سپاد خراسان در مشهد برگزار شد.
این همایش با همت و همکاری اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی ایران ، مرکز بین المللی تخصصی تجاری محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی سپاد و دانشکده طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با حمایت 18 دستگاه دولتی و خصوصی و با حضور اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه اعم از علوم پزشکی ،دانشگاه فردوسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، همچنین دست اندرکاران امور تجاری و اقتصادی گیاهان داروئی و داروهای گیاهی، فراورده های طبیعی، سنتی، و مکمل و بیماران عضو انجمن های دیابت برگزار و این بیانیه به منزله پیام همایش از سوی برگزارکنندگان و شرکت کنندگان مورد تاکید قرار گرفت:

1-همکاری بین بخشی تمامی دست اندرکاران امور مرتبط با گیاهان داروئی از تولید، صادرات، واردات، توزیع، فرآوری و تجویز امری ضروری و البته اجتناب ناپذیر است و این همایش گامی در مسیر توسعه و تعالی این همکاری بین سازمانی است.
2-تشریک مساعی و حضور بلاواسطه خدمت گیرندگان نهایی که همانا بیماران و خانواده آنان می باشند، پدیده ای مبارک بود که در این همایش اتفاق افتاد و عرضه کنندگان کالا و خدمات به صورت مستقیم با گیرندگان خدمت به گفتگو نشستند، امری که به توازن و تناسب عرضه و تقاضا منجر خواهد شد.
3-فن بازار تخصصی گیاهان داروئی سپاد می تواند جایگاه بومی ،ملی و منطقه ای خود را در امر اقتصاد و تجارت گیاهان داروئی و صنایع وابسته پیدا نموده و به عنوان یک الگو معرفی گردد.
4-دیابت به عنوان یک بیماری مرموز و قاتل خاموش مورد توجه بیش از پیش دست اندر کاران امر سلامت و ارگانهای مرتبط قرار گرفته و در فرایند پیشگیری و درمان آن، استفاده از راهکار های مبتنی بر طب ملی و فرآورده های متخذ از طبیعت مورد توجه و تاکید بیشتر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد.
در پایان از تلاش و مجاهدت همه دلسوزان عرصه سلامت اعم از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،وزارت علوم ، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، استانداری خراسان رضوی، فرمانداری و شهرداری شهرستان مشهد و منطقه گردشگری سپاد قدردانی نموده و امید می رود با برگزاری این همایشها، مسیر خدمت به مردم هموار و بر اعتلای نام ایران و تمدن ایرانی افزوده گردد.

 

شورای سیاست گذاری همایش

باسمه تعالی

بیانیه پایانی نخستین کنگره ملی و نمایشگاه بین المللی گیاهان دارویی و راه کارهای طب ایرانی موثر بر دیابت

به یاری خداوند متعال و استعانت از هشتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت،همایش ملی گیاهان دارویی و راه کارهای طب ایرانی موثر بر دیابت از 17 الی19 مهر ماه سال97 در محل فن بازار بین المللی محصولات گیاهی سپاد خراسان در مشهد برگزار شد.
این همایش با همت و همکاری اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی ایران ، مرکز بین المللی تخصصی تجاری محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی سپاد و دانشکده طب ایرانی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد و با حمایت 18 دستگاه دولتی و خصوصی و با حضور اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه اعم از علوم پزشکی ،دانشگاه فردوسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، همچنین دست اندرکاران امور تجاری و اقتصادی گیاهان داروئی و داروهای گیاهی، فراورده های طبیعی، سنتی، و مکمل و بیماران عضو انجمن های دیابت برگزار و این بیانیه به منزله پیام همایش از سوی برگزارکنندگان و شرکت کنندگان مورد تاکید قرار گرفت:

1-همکاری بین بخشی تمامی دست اندرکاران امور مرتبط با گیاهان داروئی از تولید، صادرات، واردات، توزیع، فرآوری و تجویز امری ضروری و البته اجتناب ناپذیر است و این همایش گامی در مسیر توسعه و تعالی این همکاری بین سازمانی است.
2-تشریک مساعی و حضور بلاواسطه خدمت گیرندگان نهایی که همانا بیماران و خانواده آنان می باشند، پدیده ای مبارک بود که در این همایش اتفاق افتاد و عرضه کنندگان کالا و خدمات به صورت مستقیم با گیرندگان خدمت به گفتگو نشستند، امری که به توازن و تناسب عرضه و تقاضا منجر خواهد شد.
3-فن بازار تخصصی گیاهان داروئی سپاد می تواند جایگاه بومی ،ملی و منطقه ای خود را در امر اقتصاد و تجارت گیاهان داروئی و صنایع وابسته پیدا نموده و به عنوان یک الگو معرفی گردد.
4-دیابت به عنوان یک بیماری مرموز و قاتل خاموش مورد توجه بیش از پیش دست اندر کاران امر سلامت و ارگانهای مرتبط قرار گرفته و در فرایند پیشگیری و درمان آن، استفاده از راهکار های مبتنی بر طب ملی و فرآورده های متخذ از طبیعت مورد توجه و تاکید بیشتر وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد.
در پایان از تلاش و مجاهدت همه دلسوزان عرصه سلامت اعم از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،وزارت علوم ، وزارت صنعت،معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، استانداری خراسان رضوی، فرمانداری و شهرداری شهرستان مشهد و منطقه گردشگری سپاد قدردانی نموده و امید می رود با برگزاری این همایشها، مسیر خدمت به مردم هموار و بر اعتلای نام ایران و تمدن ایرانی افزوده گردد.

 

شورای سیاست گذاری همایش