اهداف برگزاری کنگره
1397/02/11

کنگره ملی گیاهان دارویی و راهکارهای طب ایرانی موثر بر دیابت، در راستای تعامل هر چه بیشتر حلقه های مرتبط با ارایه خدمات به بیماران مبتلا به دیابت با رویکرد استفاده از درمان های طبیعی و گیاهان دارویی و با مشارکت بخش های مختلف از جمله دانشگاه، صنعت، واحدهای تجاری و سازمانهای مردم نهاد برگزار گردیده و اهداف زیر را دنبال می نماید:

 

 

1. شناسایی ظرفیت و ویژگی های پایه و کاربردی گیاهان دارویی بویژه گیاهان موثر در کنترل و پیشگیری از دیابت

 

2. بازخوانی راهکارهای طب سنتی ایران در کنترل دیابت و عوارض آن

 

3. آموزش نکات کاربردی لازم و مفید در پیشگیری و کنترل دیابت و عوارض آن برای مراقبین سلامت، درمانگران و بیماران مبتلا

 

4. شناسایی و معرفی ظرفیت های موجود در تولید، فرآوری و عرضه محصولات طبیعی موثر بر دیابت

 

5. فراهم نمودن بستر معرفی، عرضه و فروش محصولات طبیعی، گیاهان دارویی و داروهای گیاهی مفید در دیابت 

 

6. مشارکت دادن عموم مردم و بویژه مبتلایان به دیابت در آموزش اصول پیشگیری و درمان های طبیعی موثر بر دیابت

 

7. آشنایی با پیشرفت های نوین در سبب شناسی و درمان دیابت و عوارض آن

 

8. بسترسازی برای شناساندن مراکز تولیدی، تجاری، بازرگانی، توزیعی و سازمانهای مردم نهاد دخیل در درمانهای طبیعی بویژه دارندگان محصولات موثر بر دیابت و عوارض آن 

 

9. افزایش تعاملات دوسویه میان تولید کننده ها و تجار در زمینه توسعه داروهای گیاهی و گیاهان دارویی اثربخش در درمان و پیشگیری دیابت

 

10. جذب و شناسایی سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت سرمایه گذاری در بخش داروهای گیاهی با محوریت بیماری دیابت

 

11. معرفی دستاوردهای شرکت های دانش بنیان و فراور و گیاهان دارویی ایران در ارتباط با تولید داروهای موثر بر دیابت