اطلاعیه ارسال مدارک
1397/07/20

طبق اعلان قبلی تمامی نویسندگانی که در همایش حضور داشته و مدرک خود را دریافت نکردند و کلیه پژوهشگرانی که نتوانستند در همایش حضور یابند ،مدارک آنان به همراه یک نسخه سی دی از مقالات همایش حداکثر (تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 1397/07/22) از طریق پست پیشتاز برای آنان ارسال خواهد شد.لذا پژوهشگران ارجمندی که نشانی پستی آنها ناقص درج شده ،نسبت به اصلاح آن از طریق پنل کاربری ،گزینه ویرایش مشخصات حداکثر تا ساعت 21 شنبه 1397/07/21 اقدام نمایند.

گزارش ارسال مدارک متعاقبا از طریق وبسایت اطلاع رسانی می شود لذا با نهایت سپاس از صبر و شکیبایی شما پژوهشگران ارجمند خواهشمندیم تا پس از تاریخ ذکر شده از تماس های غیر ضروری با دبیرخانه همایش و عوامل اجرایی آن پرهیز نمائید.