نشانی محل اسکان
1397/07/14

 

 

پژوهشگران ارجمندی که با استفاده از پنل کاربری ،گزینه ثبت خدمات نسبت به ثبت اسکان اقدام نموده اند در روز های هماهنگ شده به نشانی زیر مراجعه نمایند:


"مشهد-امام رضا 39-بعد از چهارراه سوم-پلاک 85-هتل سرای نور"

 

مدیر داخلی هتل و مسئول هماهنگی با دبیرخانه کنگره: خانم مدنی