ثبت خدمات و پرداخت
1397/07/09

با توجه به اینکه تنها 1 روز دیگر به مهلت ثبت خدمات و پرداخت هزینه ها مانده است لطفا جهت جلوگیری از ترافیک سایت در روز نهایی  و مشکلات احتمالی سرور ،پرداخت هزینه های خود را هر چه سریعتر انجام دهید.


با نهایت احترام و سپاس
واحد فن آوری اطلاعات دبیرخانه کنگره