اطلاعیه پرداخت هزینه ها
1397/07/07

پژوهشگران ارجمندی که دارای مقاله پذیرفته شده میباشند لطفا هر چه سریعتر نسبت به پرداخت هزینه های شرکت در کنگره از طریق پنل کاربری "گزینه ی ثبت خدمات" اقدام نمایند.کسانی ثبت نام آنها نهایی تلقی می شود که حداکثر تا ساعت 24 روز 10 مهرماه 1397 نسبت به ثبت خدمات و پرداخت هزینه های خود اقدام نمایند.همچنین گزینه های اسکان نیز در قسمت ثبت خدمات درج گردید.برای راهنمایی در زمینه ثبت خدمات ویدئوی زیر را ببینید.

 

 

دانلود