نکاتی جهت تنظیم پوستر و ارسال آن
1397/07/03

نکاتی جهت تنظیم پوستر و ارسال آن:
1-با توجه به محدودیت ابعاد فایل پوستر مقاله کامل باید خلاصه شود و در پوستر قرار گیرد.
2-چنانچه مقاله شما دارای نمودار نمیباشد میتوانید از فضای موجود برای دیگر قسمتهای متن مقاله استفاده کنید.
3-چنانچه موفق به ارسال مقاله از طریق پنل کاربری خود نشدید میتوانید فایل پاورپوینت مقاله خود را به ایمیل کنگره ارسال نمایید.(ایمیل کنگره: info@mpsid.ir)

نکته مهم: نام فایل ارسالی به ایمیل کنگره باید شماره مقاله باشد.عنوان ایمیل نیز: پوستر-شماره مقاله