نوع پذیرش مقالات و نحوه ارائه
1397/06/24

 

پژوهشگران محترم جهت برسی وضعیت داوری مقالات خود می توانند با ورود به محیط کاربری خود ،گزینه "وضعیت داوری مقالات" از نوع پذیرش مقاله خود مطلع شوند.

مقالات پذیرش شده به صورت سخنرانی:
چنانچه مقاله شما به صورت سخنرانی پذیرش شده است در صورتیکه فقط چکیده مقاله خود را ارسال کرده اید باید حداکثر تا تاریخ 31 شهریور 97 متن کامل مقاله خود را به ایمیل کنگره Info@mpsid.ir ارسال نمایید.توجه داشته باشید که  عنوان ایمیل خودرا اینگونه تنظیم کنید "نام و نام خانوادگی-سخنرانی".پس از این مرحله ایمیلی حاوی زمان و شکل ارائه مقاله برای شما ارسال میگردد.

مقالات پذیرفته شده به صورت پوستر:

کسانی که مقاله آنان به صورت پوستر پذیرفته شده است، مقالات خود را در قالب فرمت تعیین شده (دانلود فرمات ارائه پوستر) و با فرمت پاورپوینت و به صورت Zip یا Rar شده از طریق پنل کاربری گزینه "ارسال فایل" به دبیرخانه ارسال نمایند تا در لوح فشرده مقالات درج شود.با این حساب نیازی به ارائه پوستر به صورت فیزیکی در محل برگزاری همایش نمیباشد.کسانی که علاوه بر ارسال پوستر در محل برگزاری همایش حضور یابند علاوه بر گواهی پذیرش مقاله گواهی حضور را نیز دریافت خواهند کرد.کسانی که پوستر خود را ارسال و به هر دلیلی در محل برگزاری همایش حضور پیدا نکنند ، پس از ثبت خدمات و واریز هزینه ها  گواهی پذیرش به همراه یک نسخه CD از مجموعه مقالات همایش به آدرس مندرج در پنل کاربری ایشان ارسال می شود.

 

نکته 1: نام فایل پاورپوینت درون فایل Zip یا Rar و خود فایل فشرده باید شماره مقاله باشد. (شماره مقاله در پنل کاربری-وضعیت داوری مقالات-سمت راست قابل مشاهده است)
نکته 2: فایل یا فایلهای مورد نظر باید تا تاریخ 4 مهرماه ارسال شده باشند.مقالات رد شده:
این افراد نیز میتوانند پس از ثبت خدمات در محل کنگره حضور یابند و تنها گواهی حضور برای آنان صادر خواهد شد و گواهی پذیرش مقاله به آنان تعلق نمیگیرد.


نکته :
افرادی که در قسمت وضعیت داوری مقالات ،مقاله آنان  "در دست برسی" میباشد وضعیت داوری مقاله آنان تا تاریخ 2 مهر ماه مشخص خواهد شد و چنانچه نوع پذیرش آنان سخنرانی باشد میتوانند اصل مقاله خود را تا تاریخ 4 مهر ماه 97 به ایمیل کنگره ارسال نمایند.