تمدید مهلت ارسال مقالات
1397/06/20

با توجه به استقبال گسترده و پیرو تصمیم جلسه شورای سیاستگزاری کنگره مورخه 20 شهریور 1397  آخرین مهلت ارسال مقالات ساعت 24 شنبه 31 شهریور 1397 خواهد بود و این مهلت تمدید نخواهد شد.لذا پژوهشگران محترم میتوانند مقالات خود را از طریق پنل کاربری ، قسمت "ارسال مقاله جدید" و با توجه به فرمت مقالات فارسی درج شده در "منوی اصلی سایت" گزینه "ارسال آثار" به دبیرخانه کنگره ارسال کنند.