اطلاعیه کمیته علمی در خصوص محورهای مقالات
1397/06/05

با توجه به سوالات و درخواستهای طرح شده از سوی دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی رشته های مختلف کشاورزی در خصوص محورهای اول و دوم همایش، کمیته علمی همایش اعلام نمود کلیه مقالات مرتبط با فیتوشیمی، فیتوفارماسی، فیتوتراپی، مونوگرافی، فیتوفارماکولوژی و جنبه های زراعی، اکولوژیکی و فیزیولوژیک تمامی گیاهان دارویی قابل ارسال برای همایش می باشد، لیکن مقالات مرتبط با گیاهان دارویی موثر بر دیابت، برای انتخاب به عنوان سخنرانی، در اولویت قرار خواهند داشت.