اطلاعیه مهم و فوری برای شرکت کنندگان در نمایشگاه
1397/05/28

با توجه به محدودیت غرفه های نمایشگاه شرکت های محترمی که درخواست حضور در نمایشگاه را دارند هر چه سریعتر نسبت به تکمیل فرمها (منوی اصلی سایت گزینه نمایشگاه و اسپانسرینگ-دانلود فرمها)اقدام و با دبیرخانه کنگره تماس بگیرند.شرکت های محترمی که قصد اسپانسر شدن و بهره مندی از مزایای آن را دارند نیز پس از دانلود و مطالعه فرم اسپانسرینگ با دبیرخانه همایش تماس حاصل نمایند.